Provning av CO-detektorer

Många multisensordetektorer avkänner kolmonoxid (CO), rök och/eller värme. Enligt internationella koder och standarder måste CO-cellerna funktionsprovas med en CO-stimulus som kommer in från det skyddade området genom öppningarna i detektorn och in till avkännaren.

Solo C3, som används tillsammans med dispenser Solo 330 / 332, är ett säkert sätt att uppnå detta med CO-koncentrationer höga nog att aktivera larm men låga nog att inte utgöra en hälsorisk för användaren.

 

Solo C3 Provare av CO-detektorer *

Solo C3 Solo

 

  • Godkänd av detektortillverkare
  • Stimulus utgörs av äkta, ej antändbar CO
  • Styrd leverans
  • Konstruerad att användas med dispenser Solo 330 / 332

*Obs! Vissa livssäkerhetsdetektorer för CO (i motsats till branddetektorer med inbyggda CO-avkännare) kräver hög koncentration av CO över en längre tid. Enbart Solo C3 eller Solo 330 / 332 lämpar sig troligen inte för provning av sådana detektorer.