Åtkomststänger

För detektorer som sitter utom normalt räckhåll krävs åtkomststänger. Med sådana sparar man tid och pengar och undviker störningar och den säkerhetsrisk som stegar, ställningar eller åtkomstutrustning medför.

Fördelarna med dessa åtkomststänger framför andra stänger är inte bara kvaliteten på konstruktionen och tillverkningen. När de används dagligen och/eller på hög höjd märker man de verkliga fördelarna. Konstruktionen med pullwound-glasfiber gör att stången inte leder elektricitet, medan den optimala styrka kontra vikt-ration och den höga tillverkningstoleransen ger minsta möjliga svajning eller böjning på hög höjd, relativt vikten och kostnaden. Tillsammans med den enkla låsmekanismen på de teleskopiska sektionerna gör detta att åtkomststängerna är enkla att använda, och har högsta konstruktions- och tillverkningskvalitet.

Solo 100/101/108 Teleskopiska åtkomststänger

Faced with a vast array of different models shapes and sizes the professional needs a universal tool. Compatible with an astonishingly wide range of detectors, the colour-coded heads of the Solo 200 rotate to provide a combination of sizes and settings for just about every detector.

  • Optimal styrka kontra vikt-ratio
  • Minimal svajning eller böjning på höga höjder
  • Certifierat ej elektriskt ledande
  • Kan fås i en, två eller fyra teleskopiska sektioner
  • Enkel låsmekanism och lätt användning
  • Utmärkt kvalitet, stödd av livstidsgaranti*

Note Obs! Dessa åtkomststänger lämpar sig för användning med detektorprovare i såväl Solo- som Testifire-serien.
*See Terms & Conditions for details